สำหรับคุณแล้ว ร้านหนังสือคืออะไร? ฤดูหยาดฝนโปรยปราย, ป่ายางโปรยไพร สะเดา สงขลา 2022 เราเดินทางออกจากตัวเมืองหาดใหญ่, สงขลา ล้อหมุน จนกระทั่งสองข้างทางเปลี่ยนแปลงจากป่าคอนกรีตในเมืองแปรเปลี่ยนเป็นป่ายาง – ป่ายางในความหมายคือต้นยางที่ถูกปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่จนดูเหมือนป่า บรรยากาศโดยรอบมีสภาพอากาศร้อนมากกว่าร้อนชื้นซึ่งต่างจากในเมืองหาดใหญ่ที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดทั้งสัปดาห์ เส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นทางลัดออกไปยัง ปาดังเบซาร์ หรือด่านชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย นานๆ ครั้งจะมีรถบรรทุกสวนทางผ่านมา สำหรับคุณแล้ว ร้านหนังสือคืออะไร? สำหรับผม ร้านหนังสือคือพื้นที่ที่มีหนังสือมากมายหลายหมวดหมู่ให้เราและหนังสือได้ต่างเป็นผู้เลือกโดยไม่ต้องมีการบังคับขัดขืน หากแต่ร้านหนังสืออิสระที่ผมกำลังจะไปนั้นเป็นมากกว่าร้านหนังสือทั่วไป ร้านหนังสือร้านนี้ตั้งอยู่ข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ในพื้นที่กว้างและมีธรรมชาติล้อมรอบเต็มไปด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นกระบองเพชร ต้นไทรใบสัก ต้นกกรังกา ต้นศุภโชค จำนวนมากมายที่ถูกปลูกให้ความร่มรื่นทั่วพื้นที่ ซึ่งแต่ละครั้ง นานๆ ครั้ง จะมีลมลอยละลิ่วผ่านมาลู่ลมกับใบไม้ส่งเสียงซู่ซ่า รูดกราว เหมือนกับจะเป็นบทเพลงประกอบการอ่านหนังสือ ร้านหนังสืออิสระแห่งนี้ชื่อว่า Greenbook Cafe-Space จากพื้นที่ตรงนั้นคล้ายกับเราได้อาบจิตวิญญาณด้วยธรรมชาติ แล้วแต่งเติมจินตนาการด้วยตัวหนังสือ ดิเรก ชัยชนะ หรือ เชค หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านจากความใฝ่ฝันในวัยเด็ก หลังจากที่ได้ทำงานประจำก็ลาออกมาตามล่าความฝัน ชื่อร้านหนังสือก็คือ Greenbook Cafe-Space แม้ชื่อร้านจะละม้ายคล้ายกับหนัง Greenbook(2018) หนังรางวัลออสการ์ที่บอกเล่าถึงมิตรภาพและความหลากหลายของผู้คน