Featured Documentaries

รู้หรือไม่ ในร่างเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วม

การกระจายอำนาจและงบประมาณ ไม่ได้หมายถึง การกระจายไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ต้องกระจายให้ประชาชนมีอำนาจและมีส่วนร่วม ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ข้อบัญญัติท้องถิ่นหมายถึง ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออก ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง: ร้านหนังสืออิสระในเมืองหลวงฝันสลาย

ลมหนาวพัดผ่านเมืองกรุงและทางตอนเหนือของประเทศ แต่กลับมีพายุฝนโปรยปรายที่ภาคใต้, ในบริเวณป่าคอนกรีตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเวลายามบ่ายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านกลางพื้นที่โกดังเก่าก่อนถูกเก็บรักษาและพัฒนามาเป็นพื้นที่โครงการ The Jam Factory ที่ซ่อนกายอยู่กลางป่าคอนกรีต ตลาดคลองสาน กรุงเทพ 2022 บรรยากาศโดยรอบมีสภาพอากาศเย็นสบายมากกว่าบรรยากาศร้อนอบอ้าวซึ่งต่างจากในเมืองกรุงในคราวก่อนๆ ที่มีอากาศร้อนสลับกับหยาดฝนโปรยปรายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนตลอดทั้งสัปดาห์ เส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นทางฝั่งธนบุรี ที่มีถนนทอดยาวเคียงคู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาปลายทางฝั่งหนึ่งไปยังสะพานพุทธเป็นที่ตั้งของปากคลองตลาด

วรเจตน์ ภาคีรัตน์: 112 กับ สังคมไทย

กิจกรรมการบรรยายในวันนี้ของมูลนิธิสิทธิอิสราขออุทิศแด่ 1 ทศวรรษแห่งช่องว่างระหว่างราษฎรกับราษฎรด้วยกัน และระหว่างราษฎรกับสถาบันกษัตริย์ที่ถูกขัดขวางให้คาราคาซังไว้ด้วยกฎหมายมาตราเดียวมาตรานี้ ไอดา อรุณวงศ์ บรรยากาศในห้องพูนศุขเริ่มหนาตาไปด้วยผู้คนที่เข้ามาฟังบรรยายสาธารณะครั้งนี้ เท่าที่ผมเห็นก็มีผู้ต้องหาทางการเมืองและนักต่อสู้เคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112 นั่งรวมอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่ง หลังการกล่าวต้อนรับของรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์[1] มีการเอ่ยถึงเรื่องขอบเขตของสถาบันการศึกษารวมถึงงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ และนำความรู้นั้นมาแสวงหาทางออกให้กับสังคม ถัดมา

มายาคติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและข้อเท็จจริง

ประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจ กลับมาถูกพูดถึงในวงกว้างอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ หรือข้อเสนอปลดล็อกท้องถิ่น ทำประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคและให้อำนาจส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการ ทั้ง 2 ข้อเสนอแม้ต่างกันในรายละเอียด แต่ก็มีจุดร่วมที่เห็นพ้องต้องกันว่าการกระจายอำนาจคือหนทางแก้ปัญหาในระยะยาวของประเทศ เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเลือกผู้นำของตนเอง และเหมือนเช่นทุกครั้งที่มีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจ แม้ดูเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ กระนั้นก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องปกติของผู้คน

ในนามของพ่อที่ไม่ได้ใช้ระรานใคร และความอยุติธรรมอื่นๆ ในภาพยนตร์

เจอร์รี่ คอนลอน หนุ่มไอริชวัย 20 ผู้มีวิถีชีวิตเหลวไหลไม่เอาการงาน ทั้งก่อเรื่องวุ่นวายและเอาแต่ลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านไปทั่ว ความคึกคะนองของทั้งเขาและเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันสร้างความเอือมระอาให้แก่ผู้คนในเบลฟาสต์เป็นอย่างมาก ไอร์แลนด์เหนือในช่วงต้นยุค 70’ เต็มไปด้วยจลาจล การก่อการร้าย และการปะทะกันหลายครั้งระหว่างทหารอังกฤษที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย กับกลุ่มไออาร์เอที่ต้องการปลดแอกให้ไอร์แลนด์เหนือกลับไปเป็นของไอร์แลนด์ เจอร์รี่เติบโตมาในบรรยากาศสภาพสังคมแบบนี้ ใช้ชีวิตอยู่กับเสียงปืนเสียงระเบิดจนกลายเป็นความปกติ

ฟื้นคืนจิตวิญญาณสมุดปกเหลืองของปรีดี สู่ รัฐธรรมนูญคนจน ปกเขียว

การเดินทางเพื่อหาทางออกร่วมกันในช่วงเช้าอันแสนวุ่นวาย ความยุ่งเหยิงของการเดินทางในเช้าเสาร์ที่ระบบขนส่งสาธารณะไม่เคยคาดหวังได้ แต่เรายังคงมีโชคอยู่บ้างที่สายฝนไม่ได้โปรยปรายลงมาเพื่อซ้ำเติม นั่นคือ ความโชคดีเล็กๆ ที่ทำให้เราคิดว่า ชีวิตคงยังไม่แย่จนเกินไปนัก ความหวังยังคงอยู่ปลายทาง แสงสว่างยังทออยู่ไกลๆ ณ ที่แห่งนั้น จิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคงไหลวนอยู่ในตัว พลังของความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรเสมอ ถึงแม้ว่าปลายทางของการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจนำพาเราไปสู่อีกโลกหนึ่งก็ตาม