ด่วน! สภาฯ อภิปรายเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ วันนี้!

ถึง… ประชาชนทุกท่านที่ลงชื่อใน Change.org/WeAllVoters (ยอดขณะนี้ 20,107) เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 (วันนี้) สภาผู้แทนราษฎรจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการ #ให้ประชาชนในต่างจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเอง ตลอดทั้งข้อเสนอให้ #ยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามหลักการ เรื่อง จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งเป็นข้อเสนอในรายงานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ โดยมีคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ และ อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง ที่ปรึกษาแคมเปญเรา จากคณะก้าวหน้า กับ บรรณ แก้วฉ่ำ คณะทำงานเรื่องนี้ เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุม

ชำนาญ จันทร์เรือง

วาระนี้ถูกบรรจุอยู่แล้ว แต่การที่พวกเราร่วมลงชื่อ รวมถึงส่งตัวแทนไปยื่นรายชื่อและข้อเรียกร้อง ต่อ ซูการ์โน มะทา กมธ.กระจายอำนาจ จนมีการเชิญให้เข้าประชุมชี้แจงที่สภาฯ ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมรับฟัง มีส่วนช่วยผลักให้วาระพิจารณามาเร็วขึ้น แม้เราเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่เสียงของประชาชนสำคัญเสมอ ขอบคุณประชาชน

ย้อนกลับไปใน วันที่ 22 มิถุนายน สันติสุข กาญจนประกร ผู้ตั้งแคมเปญ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ ใน Change.org/WeAllVoters บรรณาธิการ The Voters และ อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านกระจายอำนาจ ที่ปรึกษาแคมเปญจากคณะก้าวหน้า ได้เข้าร่วมการหารือกับ กมธ.กระจายอำนาจ โดยมี ซูการ์โน มะทา เป็นประธาน รวมถึงกระทรวงหมาดไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วม    

ซูการ์โน มะทา

โดยข้อเสนอในวันนั้นมี 3 เรื่อง

1.ผลักดันการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภา โดยมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรัฐธรรมนูญ

2.ปฏิรูปขอบเขตอำนาจและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอิสระในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนทุกจังหวัด

3.เพื่อให้เกิดมีการทำประชามติต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวในที่สุด

สืบเนื่องจากปัญหาการรวมศูนย์อำนาจของรัฐไทย ส่งผลให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด จึงเป็นข้อเรียกร้องเบื้องต้นของการกระจายอำนาจในปี 2565

ย้อนกลับไปไกลกว่านั้น 1 มิถุนายน 2565 เราเข้ามอบหนังสือ ข้อเรียกร้องและรายชื่อประชาชน ต่อ ซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา เกียกกาย จนเป็นที่มาของการเข้าหารือข้างต้น

บันทึกไว้ว่า วันที่ 2 กันยายน 2565 สภาผู้แทนราษฎรจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการ #ให้ประชาชนในต่างจังหวัดทุกจังหวัดมีอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเอง ตลอดทั้งข้อเสนอให้ #ยุบรวมราชการส่วนภูมิภาคเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสำคัญ บางข้อ ในรายงานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ (วาระนี้ถูกบรรจุก่อนหน้าแล้ว) ที่ชื่อว่า รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการ รูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งมีอาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง เป็นรองประธาน คณะกรรมมาธิการ คนที่ 3 (2564) และ บรรณ แก้วฉ่ำ เป็นคณะทำงาน มีดังนี้

บรรณ แก้วฉ่ำ

1.การจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเอง

2.การกำหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเอง

3.การกำหนดให้การบริหารจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน ได้แก่สภาจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัด และสภาพลเมืองจังหวัดจัดการตนเอง

4.การกำหนดให้การบริหารเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน เช่นเดียวกับโครงสร้างการบริหารจังหวัดจัดการตนเอง

5.กำหนดหลักการในเรื่องการคลัง และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.การกำหนดภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.การกำหนดหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

8.การกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในจังหวัดจัดการตนเอง

แม้การพิจารณาในสภาวันนี้ จะสร้างความหวังเรื่อง #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ และการกระจายอำนาจ เพราะการกระจายอำนาจ หมายถึงการกระจายคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนทั้งประเทศ การกระจายอำนาจอยู่ในทุกปัญหาสังคมการเมือง

แต่เราประชาชนคงต้องร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ต่อไปในระยะยาว เพราะความเปลี่ยนแปลงไม่อาจเกิดขึ้นโดยง่าย โปรดรอติดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และจังหวัดจัดการตนเอง ฉบับประชาชน ที่จะเปิดให้ลงชื่อในเว็บพร้อมเลขบัตรประชาชน ให้ถึง 5 หมื่นรายชื่อ เพื่อผลทางกฎหมาย เร็วๆ นี้   

Author

  • บรรณาธิการ The Voters อดีตบรรณาธิการ WAY MAGAZINE ยุคสิ่งพิมพ์ ผู้ตั้งแคมเปญรณรงค์ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ และกระจายอำนาจ นักประพันธ์เจ้าของรวมเรื่องสั้น ฝนโปรยปรายใต้มงกุฎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *