แมกซ์-เจน มานะ: ทัศนะเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ

เรารู้จัก แม็กซ์-ณัฐวุฒิ เจนมานะ ในฐานะเจ้าของบทเพลง วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า แต่วันนี้เราไม่ได้มาชวนเขาคุยเรื่องเพลงหรือเรื่องกีตาร์ แต่เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ทำไมเราถึงไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คิดอย่างไรที่ จังหวัดอื่นๆ ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั้งๆ ที่เสียภาษีเหมือนกัน ทุกๆ คนมีสิทธิ์เท่าเทียมในการโหวตคนเข้ามาทำงานในทุกระดับ ในเมื่อเราทำงานหนักเพื่อจ่ายค่าบริการจากประเทศและเมืองที่เราอยู่ เราก็ย่อมต้องคาดหวังคุณภาพของงานที่ทัดเทียมกับราคาของการอยู่เมืองนั้นๆ ถ้าเจ้าเมืองไม่ได้มีบทบาทจริงๆ ในการพัฒนาเมือง ผลงานฉาบฉวยไม่ยั่งยืน ประชาชนก็ควรเลือกกันใหม่ได้ครับ ถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ คิดว่าประเทศจะเจริญอย่างไร เพราะเราเลือกกันจากนโยบายที่แตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณโดยตรง ภาษีเมือง ค่านักท่องเที่ยว ระบบบริหารเมืองในด้านต่างๆ ถ้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่แล้ว คิดว่าจะสามารถดึงศักยภาพของเมืองนั้นออกมาได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นตรงกับ state ภายใต้ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สิ่งใดคือความเจ็บปวดเวลาคุณเดินทางไปต่างจังหวัด เช่น ขนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล รบกวนเล่าให้ฟัง สิ่งที่เห็นคือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการปกครองท้องถิ่นในตอนนี้ สะท้อนการกุมอำนาจของคนในแต่ละพื้นที่หรืออิทธิพลในแต่ละจังหวัด ถ้าให้อำนาจกลับคืนสู่คนในท้องถิ่น การพัฒนาของชุมชนในแต่ละเมืองก็ควรจะไม่ต่างกันมากขนาดนี้ เออ แต่ส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังตอบข้อสอบอาจารย์มากเลยครับ อยากเห็นนโยบายใดพัฒนาคุณภาพชีวิตความเจริญคนต่างจังหวัด นโยบายการศึกษาคืออันดับหนึ่งที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนเข้าถึงโรงเรียนให้ได้ ผลิตและพัฒนาครู อัพเดตเทคโนโลยี อีกอย่างคือนโยบายระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปา