ส่องอาณาจักรเบียร์ช้างและสิงห์ ชิมความหลากหลายเบียร์ต่างประเทศ  

กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ที่รัฐบาลเพิ่งออกมานั้น หลายฝ่ายมองว่า ไม่ใช่การ ปลดล็อก ธุรกิจสุรา แต่คือการ เปลี่ยนล็อก เท่านั้น สาระสำคัญที่ต้องจับตาคือ การต้องขอใบอนุญาต / การจำกัดรูปแบบวิธีการผลิต / การกำหนดให้ต้องทำ EIA ซึ่งต้นทุนสูงนับล้านบาท / การผลิตสุราชนิดพิเศษไม่ว่าจะเป็น วิสกี้ ยิน บรั่นดี เหล้าขาว ยังคงมีเกณฑ์กำลังการผลิตขั้นต่ำวันละนับหมื่นลิตร อันจะกีดกันผู้ผลิตรายย่อยเช่นเดิม เพจพรรคก้าวไกล ระบุว่า กฎกระทรวงใหม่ฉบับนี้จึงไม่ใช่การนำธุรกิจสุราให้ออกจากมือนายทุน แต่เป็นแค่การตบตาให้ดูเหมือนว่าปลดล็อกให้ทำธุรกิจง่ายขึ้นแล้ว แต่ความจริงรายย่อยก็ยังผลิตสุราได้ยากอยู่เช่นเดิม  พริษฐ์ วัชรสินธุ จากพรรคก้าวไกลระบุถึง 4 ข้อสำคัญ ในการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโต ดังนี้ 1.อุตสาหกรรมสุรานับเป็นหนึ่งตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผูกขาด ซึ่งมีส่วนมาจากกฎหมายที่จำกัดไม่ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางเติบโตขึ้นมาแข่งขันได้ กฎหมายสุราก้าวหน้าจึงมีความสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการทลายข้อจำกัดทางกฎหมายที่กีดกันการแข่งขัน 2.เป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย จากการส่งเสริมการแข่งขัน หากเทียบตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกันที่ประมาณ 400,000 ล้านบาท/ปี ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการมากกว่า 20,000 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพียง 7 รายใหญ่เท่านั้น 3. กฎหมายสุราก้าวหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร