จอมเทียน จันสมรัก: เฟมินิสม์เท่ากับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเท่ากับประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเท่ากับเฟมินิสม์

หมายเหตุ : บทสัมภาษณ์นี้ใช้คำว่า เฟมินิสม์ (Feminism) หมายถึง คตินิยมสิทธิสตรี และใช้คำว่า เฟมินิสต์ (Feminist) หมายถึง นักสตรีนิยม “เป็นเฟมินิสต์” ผู้หญิงที่นั่งอยู่เบื้องหน้ากล่าวแนะนำตัวพร้อมรอยยิ้มเรื่อ ผสานกับครึ้มเขียวและลมอ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นความสบายใจอยู่ในบรรยากาศโดยรอบ ความกังวลก่อนหน้าเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนอย่างประเด็นทางเพศค่อยคลายผ่อน แม้หลายช่วงตอนของบทสนทนาจะเป็นเนื้อหาหนักๆ อย่าง การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ สิทธิแรงงานข้ามชาติหญิง ข้อกฎหมายหรือการกระจายอำนาจเพื่อสิทธิสตรี กระนั้น ในฐานะผู้สัมภาษณ์ นี่คือการได้ยินได้ฟังประเด็นทางเพศและสิทธิสตรีที่มีความเข้าใจมนุษย์และสังคมไทยที่สุดครั้งหนึ่ง “เราเรียกร้องในประเด็นทั้งหมดนี้ก็เพราะหวังให้สังคมเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง ความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศเป็นประเด็นของทุกคน” จอมเทียน จันสมรัก นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) สนใจและเชี่ยวชาญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิทางเพศ สิทธิแรงงาน ซึ่งประเด็นสิทธิทางเพศที่เชี่ยวชาญที่สุดคือการทำ Case Management กรณีความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศ รวมถึงประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะชาวเมียนมากับกัมพูชาในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปัจจุบันงานที่จอมเทียนทำมีอยู่ 3 ขาหลัก ขาที่ 1 คืองานประจำใน NGO แห่งหนึ่ง เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน เรื่องการให้แรงงานข้ามชาติในไทยสามารถรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิได้ โดยเน้นว่าแรงงานข้ามชาติหญิงต้องมีบทบาทในการรวมกลุ่มและการส่งเสียงในกลุ่มนั้นด้วย ขาที่