เปิด งบ ต่างจังหวัด ชวนทอดถอนใจ อยากรู้ไหม จังหวัด ไหนได้งบประมาณประจำปี 2565 มากที่สุด ‘สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี’ ระบุว่า เงินงบประมาณประจำปี 2565 ตัวเลขกลมๆ คือ 3,100,000,000,000 บาท และใช่ครับ จังหวัดที่ได้มากสุดแบบไม่ต้องเดาคือ กรุงเทพมหานคร 1,704,115,874,600 บาท คิดเป็น 54.97% ส่วนกลาง 587,409,336,900 บาท คิดเป็น 18.95% ส่วนจังหวัดอันดับถัดมาคือ นนทบุรี 216,369,527,800 หรือเพียง 6.98% จากงบประมาณทั้งหมด ถัดมาคือ นครปฐม 29,430,393,800 บาท หรือ 0.95% ตามมาด้วย นครราชสีมา 24,431,188,000 บาท หรือ 0.79% ข้ามไปอันดับ 10 เลยคือ จังหวัดขอนแก่น 17,001,642,500 หรือเพียง 0.55%