“หากไม่เกิดการกระจายอำนาจ ทุกการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในเวสต์มินสเตอร์ และจะพรากชุมชนออกไปจากสิ่งที่พวกเขาได้รับผลโดยตรง”

สมาคมการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Association: LGA)

หลังจากช่วงเวลากว่า 100 ปี ที่อำนาจการปกครองเริ่มต้น และแผ่ขยายจากไวท์ฮอลล์และเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ไปสู่ผู้คนและชุมชน โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ จนทำให้อังกฤษกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการรวมศูนย์อำนาจมากที่สุดในโลกตะวันตก

แต่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา การกระจายอำนาจก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนถึงการมอบอำนาจทางนิติบัญญัติ (Devolution) ให้กับ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ รวมถึงการเกิดระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในอังกฤษ ถ่ายโอนอำนาจและงบประมาณระดับชาติไปยังรัฐบาลท้องถิ่น

ส่งคืนอำนาจการปกครองไปยังพื้นที่ที่ควรจะเป็น เพื่อให้การบริหารเป็นไปในทางเดียวกันกับที่ผู้คน ชุมชน รวมถึงธุรกิจในท้องถิ่นนั้นจะได้รับผลกระทบ เริ่มคนแรกคือ นายกเทศมนตรีของลอนดอน ตำแหน่งนี้ถูกสร้างขึ้นควบคู่ไปกับสภาลอนดอน หลังจากการลงประชามติในปี 1998

แล้วนายกเทศมนตรีแห่งกรุงลอนดอนทำอะไรได้บ้าง? 

นายกเทศมนตรีมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ และจัดลำดับความสำคัญในบางประเด็นสำคัญได้ ทั้งนี้ หลังการลงประชามติก็ได้มีการเพิ่มนายกเทศมนตรีในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ซึ่งมีอำนาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ โดย 3 ด้านหลักที่หลายคนจับตามองหลังย้ายอำนาจออกจากไวท์ฮอลล์คือ การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน การบริการสาธารณะที่ดีขึ้น และสังคมที่เข้มแข็งขึ้น

แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังการกระจายอำนาจเกิดขึ้นในอังกฤษ?

มีตัวอย่างมากมายเกิดขึ้นทั่วประเทศ ข้อมูลจาก LGA ได้หยิบยกกรณีตัวอย่างในหลากหลายด้านขึ้นมา และนี่เป็นเพียง ‘ส่วนหนึ่ง’ ของสิ่งที่เกิดขึ้น

ด้านสุขภาพ

การให้วัคซีนหรือสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กในโรงเรียนเคยถูกแยกขาดจากบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐ แต่ตอนนี้ด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิ NHS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาเมืองสต็อกพอร์ต ทำให้มีทีม ‘พยาบาลโรงเรียน’ คอยให้บริการด้านสุขภาพ

โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเยาวชนในโรงเรียนหลายแห่งของเมืองนี้ ทั้งวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น โดยบริการนี้มีทั้งพยาบาลเฉพาะทาง ทีมดูแลเด็ก พยาบาลสำหรับดูแลโรคที่มีความซับซ้อน และทีมสร้างภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน

แอนน์-มารี แกลลอกลี หัวหน้าทีมพยาบาลโรงเรียนบอกว่า “การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เด็กๆ ภายใต้บริการพยาบาลของโรงเรียน ช่วยให้เราจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันบางอย่างได้”

ด้านการจ้างงานและทักษะแรงงาน

สภาเขต South Kesteven จัดสรรเงิน 1.2 ล้านปอนด์จากการจัดสรรทุนสนับสนุน ARG COVID-19 ของรัฐบาลกลางเพื่อสร้างโครงการเงินช่วยเหลือโดยอิงจากการสนับสนุนธุรกิจใหม่และที่มีอยู่เพื่อสร้างความหลากหลายและทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในอนาคต

กองทุนที่รู้จักกันในท้องถิ่นในชื่อ The Diversification, Resilience and Recovery Scheme ทำให้ 165 ธุรกิจใน South Kesteven ได้รับประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการลงทุนของพวกเขา

ด้านความปลอดภัย

สภามหานครแมนเชสเตอร์ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำหรับอาคารสูง เน้นการทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัคคีภัยในอาคารที่พักอาศัยสูงระฟ้า เป็นการร่วมมือกันระหว่างสภา 10 แห่งและหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยมหานครแมนเชสเตอร์ (GMFRS)

หน่วยเฉพาะกิจจะคอยประสานงาน เพื่อให้แน่ใจว่าอาคารต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยจากอัคคีภัย และทำให้ชาวเมืองรู้สึกปลอดภัยในบ้านของพวกเขาเอง

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทั้งการลดอาชญากรรมจากความเกลียดชัง การเพิ่มงบประมาณในการสร้างเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจในเชิงการท่องเที่ยว

รวมถึงการผลักดันกลยุทธ์สุขภาพจิต 10 ปีสำหรับวัยรุ่น โดยเน้นงานสุขภาพจิตเชิงป้องกันที่จะได้ผลดีในระยะยาวมากกว่าการรักษาตามระบบบริการสุขภาพ (NHS) ที่มีราคาแพง

ยังมีหนทางอีกไกลสำหรับประเทศอังกฤษ แต่ทั้งหมดก็เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริการสาธารณะที่ตรงเป้าหมาย การเติบโตของชุมชน และความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะยิงเข้าเป้าการพัฒนาประเทศได้มากกว่าที่ผ่านมา

แหล่งที่มา

https://www.local.gov.uk
https://ukandeu.ac.uk/devolution-in-england/
https://assets.publishing.service.gov.uk

#เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ ชวนลงชื่อที่ Change.org/WeAllVoters ก่อนพบกับ พ.ร.บ.เลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศและจังหวัดจัดการตนเอง ฉบับประชาชน เร็วๆ นี้

Author

  • ชอบศิลปะตั้งแต่เด็ก วาดภาพเป็นอาชีพ แนวถนัดคืออบอุ่นพาสเทล แต่เมื่อต้องมาวาดงานหนักๆ สังคมการเมือง เธอข้ามรสนิยมตนเองอย่างมืออาชีพ เพื่อแมวสุดที่รัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *