อิสระทางการเงินส่งเสริมการกระจายอำนาจในท้องถิ่นอิตาลี

เมื่อกล่าวถึงประเทศอิตาลีเเล้วหลายคนมักนึกถึงอาหาร วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชาวอิตาลีเป็นส่วนมาก แต่ด้วยกรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิตาลีนั้นเคยเป็นใจกลางจักรวรรดิโรมันที่ได้สร้างรากฐานวิทยาการต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และมีการปกครองแบบรวมอำนาจ ก่อนที่เมืองหลวงนั้นถูกย้ายเป็นกรุงโรมใหม่ภายใต้ชื่อ คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช ผู้เทความเชื่อและศรัทธาในพระเยซูคริสต์

หลังจากนั้นพื้นที่แห่งนี้นั้นได้ถูกกลุ่มชาติอื่นเข้าปกครองและเข้าแทรกแซงหลายต่อหลายครั้งแบบรวมอำนาจไว้ที่จุดศูนย์กลาง จากปฎิวัติฝรั่งเศส การปกครองสมัยนโปเลียน ระบบฟาสซิสต์ และพิษสงครามจาก สงครามโลกครั้งที่ 2 กว่าจะมาถึงคำว่า ประชาธิปไตย ได้ หลังจากการได้รับอิสระเสรีภาพนั้น  อิตาลีไม่ต่างจากประเทศเกิดใหม่ ที่ต้องปรับแนวทางการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตยไปอย่างช้าๆ ส่งผลต่อการกระจายอำนาจในอิตาลีมากพอตัว

จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กระบวนการถ่ายโอนอำนาจและอำนาจในการตัดสินใจของส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นนั้นได้เริ่มขึ้น ในปี 1948 ที่อิตาลีได้มีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ซึ่งกำหนดหลักการของการสนับสนุนจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น อีกทั้งได้มีการกำหนดให้ส่วนท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบนโยบายสวัสดิการและประโยชน์ต่อประชาชนในด้านต่างๆ

ตั้งแต่นั้นมา การกระจายอำนาจในอิตาลีได้พัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในส่วนท้องถิ่น เช่น การปฏิรูปการบริหารส่วนท้องถิ่นในปี 1970 ที่นำไปสู่ การแบ่งพื้นที่การดูแลระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 แคว้น แบ่งเป็นแคว้น 15 แคว้น และแคว้นปกครองตนเอง 5 แคว้น

ทั้งนี้ส่วนกลางได้ให้ความเป็นอิสระในการบริหารและรับผิดชอบด้านนโยบายต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และตำรวจ

อิตาลีนั้นแสดงความใส่ใจต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อยมาด้วยการปรับปรุงให้ส่วนท้องถิ่นได้มีอำนาจนิติบัญญัติและการบริหารได้ นอกจากนี้ อิตาลีมีการปฏิรูปกฎหมายและรัฐธรรมนูญหลายชุดในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 เพื่อปรับปรุงอำนาจปกครองและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

ส่วนหนึ่งในการกระจายอำนาจที่อิตาลีให้ความสำคัญ คือ การมอบอำนาจในการจัดการทางการเงินที่ดีในส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจ รวมไปถึงการที่ส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดและแก้ไขเพื่อใช้เงินในการปรับปรุงในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ และทุกการบริหารนั้นจะสอดคล้องกับมาตรการความโปร่งใสและลดการพึ่งพาการบริหารจากส่วนกลางผ่านการบริหารของผู้นำประเทศในแต่ละสมัยมาอย่างต่อเนื่อง

เช่น นายมารีโอ มอนตี (Mario Monti) อดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ในปี 2011 ถึง 2013 เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ดำเนินการปฏิรูปหลายอย่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาลท้องถิ่นในอิตาลี รวมถึงมาตรการปรับปรุงการจัดการทางการเงินและความโปร่งใสของรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนความพยายามเพิ่มอิสระทางการเงินให้กับส่วนท้องถิ่น และเจตนารมณ์นี้ยังถูกส่งต่อในรัฐบาลแต่ละช่วงสมัยมาเรื่อยๆ 

และล่าสุด ปี 2022 นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลี ณ ปัจจุบันอย่าง โจร์จา เมโลนี (Giorgia Meloni) จาก พรรค Fratelli d’Italia (Brothers of Italy) ที่เพิ่งจะดำรงตำแหน่งได้ไม่นานนัก นายกฯ หญิงคนนี้เน้นให้ความสำคัญการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง อีกทั้งยังให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลกำลังเร่งมือเพื่อร่างกฎหมายงบประมาณปี 2023 เพื่อจะได้กำหนดการหารือในการตั้งเป้าหมายงบประมาณใหม่ ซึ่งนั่นก็รวมถึงการเงินที่ทางท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ และมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่ประชาชนอิตาลีนั้นคาดหวังต่อนายกฯ คนใหม่นี้ ในการช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับการสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะผลกระทบกระทบจากสงครามยูเครนได้

ทั้งหมดนี้ส่งผลทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของอิตาลีนั้นไปในทางบวก แสดงให้เห็นว่า การกระจายอำนาจจากส่วนกลางนั้นได้กระจายออกไปสู่ท้องถิ่นและดำเนินการอยู่จริงทำให้ลดปัญหาคอร์รัปชันลง การบริหารงานมีความโปร่งใสในประเทศนี้ กระนั้นแม้มีเเนวโน้มที่ดีขึ้นทุกปี จากดัชนีชี้วัดที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2012 ถึง ปี 2021 แต่ไม่ได้เป็นแบบก้าวกระโดดหรือเปลี่ยนแปลงในทันที ทว่าเป็นการดำเนินการที่สม่ำเสมอของส่วนกลางที่ค่อยๆ ทำและสิ่งที่ดีจึงค่อยๆ เกิดขึ้น

เเม้ว่าการปรับโครงสร้างการพัฒนาด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยการเน้นการกระจายเงินทุนให้อยู่ในความรับผิดชอบของพื้นที่ต่างๆ นั้นพบเจออุปสรรคในการดำเนินการและปัญหาอื่นๆ ที่มีในประเทศอยู่บ้าง แต่ส่วนกลางไม่หยุดหรือปล่อยผ่านความสำคัญส่วนนี้ไป แต่เป็นเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การพัฒนาอิตาลีอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดังนั้น อิสระทางการเงินส่งเสริมการกระจายอำนาจในท้องถิ่น คือเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนท้องถิ่นในอิตาลี เป็นการเพิ่มการกระจายอำนาจและให้ท้องถิ่นได้ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชนได้โดยตรง รวมถึงการถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากส่วนกลางออกไป

เสริมสร้างให้ส่วนท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

อ้างอิง

Prime Minister Giorgia Meloni unveils new package, marking clear break from previous Draghi government

https://www.aa.com.tr/en/europe/italy-s-far-right-govt-approves-1st-package-of-measures/2725990

Italy’s new government needs to make deep economic reforms

https://www.economist.com/special-report/2022/12/05/italys-new-government-needs-to-make-deep-economic-reforms

Experimenting with Accountability: the case of Italian local government

http://esadepublic.esade.edu/posts/post/experimenting-with-accountability-the-case-of-italian-local-government

Italy Report, Sustainable Governance Indicators 2022

https://www.sgi-network.org/docs/2022/country/SGI2022_Italy.pdf

จอร์เจีย เมโลนี : นโยบายของนายกรัฐมนตรีอิตาลีคนใหม่จะกระทบสหภาพยุโรปอย่างไร

https://www.bbc.com/thai/international-63052784

Italy’s new government will need to prioritize stable finances and economic growth — not more culture-war provocations.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-30/italy-s-giorgia-meloni-must-leave-the-campaign-behind

ITALY:CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ita

Authors

  • ชอบซักถาม ตั้งข้อสงสัย และรักกาแฟคาปูชิโน่ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Phuket News ปัจจุบันทำงาน NGOs เพื่อช่วยเหลือชาวออนไลน์จากความซึมเศร้าและความเหงา

  • ศิลปินหนุ่มที่ชอบวาดรูป จบสถาปนิก ชอบงานวาดมือฟรีแฮนด์ ทำ NFT ทำเพจ 36perspective อ ะ l i n e เป็นแรปเปอร์ 36MAN เขียนเพลงเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และบทเพลงขับเคลื่อนสังคมและการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *