ส่องอาณาจักรเบียร์ช้างและสิงห์ ชิมความหลากหลายเบียร์ต่างประเทศ  

กฎกระทรวงการผลิตสุรา 2565 ที่รัฐบาลเพิ่งออกมานั้น หลายฝ่ายมองว่า ไม่ใช่การ ปลดล็อก ธุรกิจสุรา แต่คือการ เปลี่ยนล็อก เท่านั้น สาระสำคัญที่ต้องจับตาคือ การต้องขอใบอนุญาต / การจำกัดรูปแบบวิธีการผลิต / การกำหนดให้ต้องทำ EIA ซึ่งต้นทุนสูงนับล้านบาท / การผลิตสุราชนิดพิเศษไม่ว่าจะเป็น วิสกี้ ยิน บรั่นดี เหล้าขาว ยังคงมีเกณฑ์กำลังการผลิตขั้นต่ำวันละนับหมื่นลิตร อันจะกีดกันผู้ผลิตรายย่อยเช่นเดิม

เพจพรรคก้าวไกล ระบุว่า กฎกระทรวงใหม่ฉบับนี้จึงไม่ใช่การนำธุรกิจสุราให้ออกจากมือนายทุน แต่เป็นแค่การตบตาให้ดูเหมือนว่าปลดล็อกให้ทำธุรกิจง่ายขึ้นแล้ว แต่ความจริงรายย่อยก็ยังผลิตสุราได้ยากอยู่เช่นเดิม 

พริษฐ์ วัชรสินธุ จากพรรคก้าวไกลระบุถึง 4 ข้อสำคัญ ในการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโต ดังนี้

1.อุตสาหกรรมสุรานับเป็นหนึ่งตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผูกขาด ซึ่งมีส่วนมาจากกฎหมายที่จำกัดไม่ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลางเติบโตขึ้นมาแข่งขันได้ กฎหมายสุราก้าวหน้าจึงมีความสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการทลายข้อจำกัดทางกฎหมายที่กีดกันการแข่งขัน

2.เป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย จากการส่งเสริมการแข่งขัน หากเทียบตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกันที่ประมาณ 400,000 ล้านบาท/ปี ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ประกอบการมากกว่า 20,000 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพียง 7 รายใหญ่เท่านั้น

3. กฎหมายสุราก้าวหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว (ที่ถูกนำไปหมักเป็นเบียร์-สุรา) หรือ พืชผลไม้ต่างๆ (ที่ถูกนำไปหมักเป็นไวน์) ช่วยปลดปล่อยศักยภาพและความสร้างสรรค์ ให้นักปรุงสุราจากพื้นที่ต่างๆ สามารถคิดค้นวิธีการของตนเองในการสร้างสรรค์สินค้าเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง ผู้บริโภคได้ลิ้มลอง และเกษตรกรต้นน้ำมีรายได้ที่สูงขึ้น

4.กฎหมายสุราก้าวหน้าเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน เมืองรอง หรือ จังหวัดรอง ผ่านการเพิ่มทางเลือกให้ท้องถิ่นใช้สุราพื้นบ้าน สร้างเรื่องราวเพื่อดึงเอกลักษณ์ออกมาเป็นจุดขาย เช่น จ.แพร่ ที่มีศักยภาพด้านพืชพรรณ ภูมิปัญญา และความสร้างสรรค์ของประชาชนในการผลิตสุราท้องถิ่น

ส่องอาณาจักรเบียร์ช้างและสิงห์

เบียร์ช้าง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ แจ้งข้อมูลผลประกอบการช่วงไตรมาส 1/2565 (ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2564 ปีงบประมาณ ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565) มีรายได้รวม 77,116 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสุรากว่า 36,015 ล้านบาท กำไรสุทธิ 14,659 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสุรา/เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหาร

รายได้ประจำปี 2564 ของ ไทยเบฟ มียอดขายรวมกว่า 240,543 ล้านบาท กำไรสุทธิ 27,339 ล้านบาท เป็นสุรา 47.8% เบียร์ 41.3% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 6.3% อาหาร 4.7% มีธุรกิจที่กำจัดทิ้ง 0.1%

สำนักข่าวอิศรา เคยรายงานว่า เจ้าสัวเจริญ มีธุรกิจในเครือข่ายจัดตั้งบนเกาะบริติช เวอร์จิ้นส์ (ประเทศอังกฤษ) บริษัทที่ตั้งบนเกาะฮ่องกง แต่มีสัญชาติบริติช เวอร์จิ้นส์ (บี.วี.ไอ.) อย่างน้อยรวม 22 บริษัท รวมมูลค่าหุ้นตามทุนจดทะเบียนราว 70,807.2 ล้านบาท

เบียร์สิงห์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริหารจัดการโดยคนตระกูล ภิรมย์ภักดี

ธุรกิจโฮลดิ้งในสายเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด นำส่งงบการเงินเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 10,645,243,358 บาท กำไรสุทธิ 5,127,672,319 บาท

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด นำส่งงบการเงินปี 2564 มีรายได้รวม 4,226,639,742 บาท กำไรสุทธิ 3,590,700,760 บาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิงห์ เอสเตท นำส่งงบการเงินในส่วนงบ 6 เดือนประจำปี 2565 (ณ 30 มิ.ย. 2565) มีรายได้รวม 5,837.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 53.84 ล้านบาท ส่วนปี 2564 มีรายได้รวมทั้งปี 8,316.56 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 137.42 ล้านบาท

ผลประกอบการรวมกัน 2 เจ้าเกือบแสนล้านบาท จากผลผลิต – นำเข้า สุรา-เบียร์ เป็นหลัก อสังหาริมทรัพย์ รองลงมา

อ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1034348

ชิมความหลากหลายเบียร์ต่างประเทศ  

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลาดการบริโภคเบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศจีน (ข้อมูลเดือนกันยายน 2561) โดยผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ในกรุงปักกิ่งได้ผสมผสานวัตถุดิบและเครื่องเทศดั้งเดิมของจีนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของคราฟต์เบียร์ เป็นที่ชื่นชอบทั้งในกลุ่มชาวจีนและชาวต่างชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

คราฟต์เบียร์ในสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาได้รับความนิยมภายหลังมีผู้เข้าซื้อกิจการโรงเบียร์ขนาดเล็กในปี 2508 และนำโรงงานดังกล่าวมาผลิตคราฟต์เบียร์ กอปรกับการเปิดเสรีการประกอบกิจการเบียร์ในช่วงปี 2522 ในสมัยประธานาธิบดี จิมมี คาเตอร์

จำนวนผู้ผลิตและปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เท่า โดยมีจำนวนผู้ผลิตคราฟต์เบียร์กระจายอยู่ตามรัฐต่าง ๆ กว่า 5,200 ราย นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ยังผลักดันให้เกิดการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวเพื่อชมแหล่งผลิตและชิมเบียร์ (Beer Tourism) ซึ่งใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล และสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตเบียร์มากขึ้น

ประเทศเยอรมนี

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์การผลิตคราฟต์เบียร์มากว่า 500 ปี มีผู้ผลิตมากกว่า 900 ราย โดยในเขต Upper Franconia เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ผลิตคราฟต์เบียร์สูงที่สุดในโลก (มีผู้ผลิตเบียร์ขนาดเล็กประมาณ 200 คนต่อจำนวนประชากรผู้อยู่อาศัยในเขต 1 ล้านคน)

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรเมื่อปี 2537 โดยอนุญาตให้ผู้ผลิตเบียร์ขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 60,000 ลิตรขึ้นไปสามารถผลิตคราฟต์เบียร์ได้ จากเดิมต้องมีขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ล้านลิตร ผู้ผลิตคราฟต์เบียร์จึงสามารถขอใบอนุญาตการผลิตสุราได้ ทำให้คราฟต์เบียร์เริ่มได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศเวียดนาม

แหล่งผลิตคราฟต์เบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประเทศเวียดนาม โดยในปี 2561 มีการผลิตคราฟต์เบียร์ในเวียดนามกว่า 3.1 ล้านลิตร และมีผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ถึง 31 ราย นอกจากนี้ เวียดนามยังเปิดกว้างให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบียร์ในเวียดนามได้ รวมทั้งไม่มีการกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำในการยื่นขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นการเอื้อให้เกิดการย้ายฐานการผลิตคราฟต์เบียร์มายังเวียดนาม

ประเทศเกาหลีใต้

ก่อนหน้านี้ตลาดเบียร์ในเกาหลีใต้ถูกครองโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศกับแบรนด์จากต่างประเทศ แต่หลังจากช่วงการระบาดของโควิด-19 ความนิยมของคราฟต์เบียร์ท้องถิ่นก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ในปี 2020 ยอดขายคราฟต์เบียร์ในเครือร้านสะดวกซื้อของเกาหลีใต้อย่าง CU ก็เพิ่มขึ้นเกือบ 500% เทียบกับปีก่อนหน้า

นักดื่มชาวเกาหลีใต้เริ่มให้ความสำคัญกับ ความหลากหลาย ไม่ผูกขาดรสชาติเบียร์แค่บริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทในประเทศ ผู้คนชอบค้นพบเบียร์ที่มีความหลากหลายและอร่อยมากขึ้น

Author

  • บรรณาธิการ The Voters อดีตบรรณาธิการ WAY MAGAZINE ยุคสิ่งพิมพ์ ผู้ตั้งแคมเปญรณรงค์ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ และกระจายอำนาจ นักประพันธ์เจ้าของรวมเรื่องสั้น ฝนโปรยปรายใต้มงกุฎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *