Author: พิชญ์สินี ชัยทวีธรรม

  • ช่างภาพและนักเดินทาง เชื่อเรื่องความเสมอภาคของมนุษย์ ความหลากหลายและเสรีภาพ และ หากประชาชนออกแบบประเทศเองได้ สังคมคงมีสีสันและพัฒนาไปไกลอย่างที่ทุกคนต้องการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความฝันอยากเป็นชาวประมง

Interview

ฮาซัน ยามาดีบุ: กระจายอำนาจ ทางออกสันติภาพชายแดนใต้

ฮาซัน ยามาดีบุ นักเคลื่อนไหวด้านการศึกษา... Read more.
Interview

บุญยืน สุขใหม่:อายุขัยเฉลี่ยแรงงานขึ้นกับสมการของผู้กดขี่

บุญยืน สุขใหม่ คือทนายความ คือผู้แนะนำตัวอาชีพของเขาว่า... Read more.
Interview

พนิดา มงคลสวัสดิ์: ก้าวไกลผู้ล้มบ้านใหญ่ในสมุทรปราการ

เกิดในชนชั้นแรงงาน โตในชนชั้นแรงงาน พนิดา มงคลสวัสดิ์... Read more.
Scoops

เชียงใหม่แห่ไม้ก้ำ จงสมปรารถนา เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ  

วันที่ 24 มิถุนายน 2475... Read more.
Interview

เฌอเอม – ชญาธนุส ศรทัตต์: โรยสายรุ้งให้เท่าเทียมกันทุกจังหวัด ชีวิตที่เสมอภาคและกระจายอำนาจทั่วประเทศ (2)

ช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2562 เฌอเอม - ชญาธนุส ศรทัตต์... Read more.
Interview

เฌอเอม – ชญาธนุส ศรทัตต์: จากผู้วางเฉยสู่ผู้ตื่นรู้ (1)

หากพูดถึงเวทีการประกวดนางงาม เราอาจคุ้นเคยกันหลายเวที... Read more.