Author: พนา เพชรสัมฤทธิ์

  • นักพยายามเขียน เคยฝันอยากมีร้านหนังสือเป็นของตนเอง เจ้าของเพจ ‘เด็กป่วยในร้านหนังสือ’ บังคับตนเองให้มีวินัยในการเขียนและหาเงินออกจากประเทศเหี้ยนี่ให้พ้นๆ สักที ในปี 2020 ร่วมกับเพื่อนๆ ทำเครือข่ายกวีสามัญสำนึก หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 'ไอ้พวกกวี' ทำกิจกรรมอ่าน (ออกเสียง) และเขียนวรรณกรรมทั้งในพื้นที่ศิลปะและพื้นที่การเมือง ปัจจุบันกำลังเสาะหาความหวังในการใช้ชีวิตต่อในประเทศนี้ให้ได้ https://illmaninbookstore.medium.com/

Interview

เอ้-กุลจิรา ทองคง: ดนตรีกับการเมือง จำนวนนับที่ส่งเสียงได้

ถ้ามันเป็นสิทธิ เป็นเสียงที่เราได้เลือกด้วยตนเอง... Read more.
Interview

สุรพศ  ทวีศักดิ์: ไร้กระจายอำนาจในรัฐศาสนา ( 2 )

มาว่ากันต่อกับบทสัมภาษณ์ ‘สุรพศ  ทวีศักดิ์:... Read more.
Interview

สุรพศ ทวีศักดิ์: ไร้กระจายอำนาจในรัฐศาสนา (1)

เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นค่านิยมหลักของตนเอง ชาติ ศาสนา... Read more.