Author: ชำนาญ จันทร์เรือง

  • นักวิชาการด้านกระจายอำนาจ ที่ปรึกษาเว็บไซต์จาก คณะก้าวหน้า รณรงค์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองมานาน ล่าสุด เพิ่งเดินทางไปสภาฯ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง

Columnists

ข้อเสียของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ?

เมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา... Read more.
Columnists

ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

แม้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ... Read more.
Columnists

ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค และเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด

Read more.